Doelstelling stichting

De Stichting Joods Westland is opgericht op 15 januari 2018.

De statuten werden op diezelfde datum ondertekend voor mr. Otto Casper Beerentsen als waarnemer van mr. Adriaan Verrijp, notaris van Westland Partners, gemeente Westland.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Stichting stelt zich ten doel het in stand houden van de Joodse begraafplaats te  Naaldwijk, gemeente Westland, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt , daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door

  • Conservering en restauratie van grafstenen
  • Documentatie en beschrijving van grafstenen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door

  • Subsidies en andere bijdragen
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten.

De Stichting heeft de culturele ANBI-status, aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan de Stichting (extra) belastingvoordeel kunnen opleveren.

Geef een reactie