Actuele stand van zaken

Door de TU Delft is een non-destructief onderzoek uitgevoerd, waarover een eerste rapport is ontvangen. Een afsluitend rapport volgt, waarna het definitief aantal te herstellen stenen bekend is.

Contact is opgenomen met verschillende Joodse begraafplaatsen, wat geresulteerd heeft in een offerte van de Terrasman. Deze onderneming verzorgt de restauratie en het onderhoud van de stenen van de begraafplaats (rijksmonument)  Beth Haim, Kerkstraat 10 Ouderkerk a/d Amstel.

Een plan van aanpak met begroting voor het groen onderhoud is opgesteld. De gemeente is inmiddels overgegaan op het maaien op een andere wijze. Gemaaid wordt in banen, niet rakelings langs de stenen. Het resultaat is meer vergroening van de begraafplaats en minder risico op beschadiging van de stenen.

In het kader van de veiligheid wordt een extra toegangshek voor voetgangers aan de zijgang beoogd. Dit in verband met het drukke verkeer langs de Opstalweg, waar de hoofdingang gesitueerd is. Ook is reparatie aan het hekwerk voorzien. Het is de bedoeling een elektriciteitsaansluiting te realiseren. 

Daarnaast heeft het bestuur het voornemen om 2 kleine verankerde informatiepanelen te laten plaatsen, waarvan één met informatie over de begraafplaats en het ooit aanwezige metaheerhuisje (voor de rituele wassing) en een tweede met de namen van de in de Tweede Wereldoorlog uit Westland vermoorde Joodse inwoners.

Geef een reactie