Restauratie begraafplaats

De Joodse begraafplaats is een unieke historische plek in het Westland. Om dit cultureel erfgoed te behouden is onderhoud nodig.

Na de Tweede Wereldoorlog was er geen familie meer om voor de begraafplaats en de graven te zorgen, Groot onderhoud heeft dan ook nooit meer plaats gevonden.

Voor de restauratie en conservering van de unieke grafstenen is geld en menskracht nodig.

De werkgroep is in 2019 gestart met een plan op te stellen. In 2022 hopen wij dit plan te kunnen uitvoeren.

Geef een reactie