Jaarverslag 2020

Stichting Joods Westland
De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van de Joodse begraafplaats te Naaldwijk, gemeente Westland, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt , daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
• Conservering en restauratie van grafstenen
• Documentatie en beschrijving van grafstenen

Klik op de download knop om de rest van het jaarverslag te lezen

Geef een reactie