Zonen van het oude volk in het Westland door J.G. De Ridder (1979)

Uit allerlei archieven, zowel kerkelijk als gemeentelijk. Joodse periodieken, jaarboeken en persoonlijke gegevens is er opnieuw een belangrijk aspect van de historie van het Westland verschenen, hetwelk waard is ,,aan de vergetelheid ontrukt te worden."

Het is een zeer compleet werk geworden: uitvoerig (voor zover nog na te gaan) wordt het ontstaan van de Israëlische gemeente in het Westland beschreven, kerkelijk leven, het arme bestuur, het afzonderlijke onderwijs aan Joodse kinderen, de begraafplaats en de opheffing van de (kerkelijke) gemeente. Na deze uitvoerige beschrijving laat de heer De Ridder diverse Joodse families de revue passeren. Heel wat Joodse namen komt men bij het lezen van het boek tegen: Salomon Cohen, Joseph Levie van Gelderen, Sara Benjamins Reys. Aan het slot van dit boek volgt een opsomming van de bronnen en een geslachtsregister van de Joodse families.(

Alleen nog tweedehands verkrijgbaar)