Financiering

Voor het opknappen van de graven is geld nodig. Om de kosten van de restauratie en eventuele andere activiteiten te dekken zal de stichting fondsen, gemeente, instellingen en particulieren benaderen.

Vanuit de rijksoverheid zijn er mogelijkheden in het kader van 75 jaar bevrijding een aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning voor het opknappen van Joodse begraafplaatsen: de subsidieregeling ‘Erfgoed telt’.

De stichting Joods Westland wil graag van deze regeling gebruik maken. Om in aanmerking te komen moet 50% van de kosten zelf bij elkaar worden gebracht.

De verdeling van de beschikbare gelden wordt centraal gecoördineerd. In april 2020 heeft overleg plaats gehad met de consul-beheerder Joodse Begraafplaatsen van het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap), die deze coördinerende taak uitvoert.

Het opstellen van een begroting is een eerste vereiste. Dat gebeurt zodra de uitkomsten van het bodemonderzoek bekend zijn en geïnventariseerd is welke restauratiewerkzaamheden moeten plaatsvinden.

Daarna worden sponsoren en andere geldverschaffers benaderd  teneinde de vereiste 50% van de benodigde gelden te verkrijgen.

Eerste giften zijn binnen

Wij hebben de eerste giften op onze bankrekening ontvangen voor de restauratie van de Joodse begraafplaats. Hartelijk dank daarvoor! Omdat wij niet over het adres of e-mailadres van deze gulle gevers beschikken is het niet mogelijk u persoonlijk te bedanken. Wij hopen dat u onze website bezoekt en dit bedankje leest.

Dankzij uw donatie komen wij een stap dichterbij het verwezenlijken van onze doelen: het herstellen en terugplaatsen van de grafstenen en de algehele restauratie van de begraafplaats.