Actuele stand van zaken

Door de TU Delft is een non-destructief onderzoek uitgevoerd, waarover een eerste rapport is ontvangen. Een afsluitend rapport volgt, waarna het definitief aantal te herstellen stenen bekend is.