Actuele stand van zaken

Door de TU Delft is een non-destructief onderzoek uitgevoerd, waarover een eerste rapport is ontvangen. Een afsluitend rapport volgt, waarna het definitief aantal te herstellen stenen bekend is.

Doelstelling stichting

De Stichting Joods Westland is opgericht op 15 januari 2018. De statuten werden op diezelfde datum ondertekend voor mr. Otto Casper Beerentsen als waarnemer van mr. Adriaan Verrijp, notaris van Westland Partners, gemeente Westland. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer…