Over ons

De Stichting Joods Westland is op 15 januari 2018 opgericht. Kort samengevat is de doelstelling van de stichting het in stand houden van de Joodse begraafplaats in Naaldwijk en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt en daaraan kan bijdragen.

De stichting tracht dit doel onder andere te bereiken door:

  • Conservering en restauratie van de grafstenen;
  • Documentatie en beschrijving van de grafstenen.

De stichting heeft de culturele ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan de stichting (extra) belastingvoordeel kunnen opleveren.

Bestuur Stichting Joods Westland

Voorzitter: Arie Storm

Secretaris: Tilly Post-Bos

Penningmeester: Margreet van der Poll

Algemeen lid: Jonatan Baumgarten (NIG Den Haag)

Algemeen lid: Harry Groenewegen

Werkgroep: Gert Wols                              

Contactgegevens

E-mailadres: stichtingjoodswestland@gmail.com

Website: www.stichtingjoodswestland.nl

Telefoon: 06-29238490

IBAN nummer: NL64INGB0008887754

RSIN nummer: 858407681