Plan van aanpak

De Joodse begraafplaats is een unieke historische plek in Westland. Om dit cultureel erfgoed te behouden is onderhoud nodig. Na de Tweede Wereldoorlog was er geen familie meer om voor de begraafplaats en de graven te zorgen. Groot onderhoud heeft dan ook sindsdien niet meer plaatsgevonden. Hierdoor zijn nu helaas veel grafzerken gebroken, verzakt of helemaal verdwenen onder het gras. Letters op de zerken zijn vaak nauwelijks zichtbaar.

Voor de restauratie en conservering van de unieke grafstenen is geld en menskracht nodig. Maar eerst moet er een gedegen archief- en bodemonderzoek  plaatsvinden naar de ligging van de grafzerken. Dit gebeurt onder auspiciën van de Nederlands Israëlitische Gemeente Den Haag.

Voor de restauratie van de begraafplaats is contact gezocht met de TU Delft voor het bodemonderzoek en het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap). Daarnaast zijn er contacten met het Haags gemeentearchief en Historisch Archief Westland om nog meer te weten te komen over de geschiedenis van de begraafplaats.

Het eerste doel is het herstellen en terugplaatsen van de stenen en hierna de restauratie van de begraafplaats in zijn geheel.

Om dit alles in goede banen te leiden is de stichting sinds 2019 actief met het maken van een plan, het voorbereiden van de restauratie, fondsen werven, vrijwilligers zoeken en het  geven van voorlichting.