Steun ons

Stichting Joods Westland is voor de restauratie van de Joodse begraafplaats in Naaldwijk  afhankelijk van giften en donaties. Iedere bijdrage is van harte welkom!

De stichting heeft de culturele ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan de stichting (extra) belastingvoordeel kunnen opleveren.

Stort uw bijdrage op bankrekening NL 64 INGB0008887754 t.n.v. Stichting Joods Westland.