Steun ons

Stichting Joods Westland is voor de instandhouding van de Joodse begraafplaats, het geven van voorlichting en het ontwikkelen van educatiemateriaal afhankelijk van giften en donaties. Iedere bijdrage is van harte welkom!

De stichting heeft de culturele ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan de stichting (extra) belastingvoordeel kunnen opleveren.

Stort uw bijdrage op bankrekening:

NL 64 INGB0008887754
t.n.v. Stichting Joods Westland