Financiering

Voor het opknappen van de graven is geld nodig. Om de kosten van de restauratie en eventuele andere activiteiten te dekken benadert de stichting fondsen, gemeente, instellingen en particulieren.

De eerste giften zijn binnen 

Wij hebben de eerste giften op onze bankrekening ontvangen voor de restauratie van de Joodse begraafplaats. Hartelijk dank daarvoor. Omdat wij niet altijd over het adres of e-mail adres van deze gulle gevers beschikken is het niet mogelijk u persoonlijk te bedanken. Wij hopen dat u onze website bezoekt en dit bedankje leest.

Dankzij uw donatie komen wij een stap dichterbij het verwezenlijken van onze doelen: het herstellen en terugplaatsen van de grafstenen en de algehele restauratie van de begraafplaats.

Steun ons

Stichting Joods Westland is voor de restauratie van de Joodse begraafplaats in Naaldwijk  afhankelijk van giften en donaties. Iedere bijdrage is van harte welkom!

De stichting heeft de culturele ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan de stichting (extra) belastingvoordeel kunnen opleveren.

Stort uw bijdrage op bankrekening NL 64 INGB0008887754 t.n.v. Stichting Joods Westland.