Doelstellingen

De Stichting Joods Westland is opgericht op 15 januari 2018.

De statuten werden op diezelfde datum ondertekend voor mr. Otto Casper Beerentsen als waarnemer van mr. Adriaan Verrijp, notaris van Westland Partners, gemeente Westland.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Stichting stelt zich ten doel het in stand houden van de Joodse begraafplaats te  Naaldwijk, gemeente Westland, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt , daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door

  • Conservering en restauratie van grafstenen
  • Documentatie en beschrijving van grafstenen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door

  • Subsidies en andere bijdragen
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten.

De Stichting heeft de culturele ANBI-status, aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan de Stichting (extra) belastingvoordeel kunnen opleveren.

Informatie Bestuur

Algemeen

Statutaire naam                     Stichting Joods Westland

Opgericht                               15 januari 2018

RSIN nummer                         858407681

Contactgegevens

Telefoon                                 06-29238490

Email adres                            stichtingjoodswestland@gmail.com

Website                                  www.stichtingjoodswestland.nl

IBAN nummer ING Bank         NL64INGB0008887754                      

Bestuur

Arie Storm                              voorzitter

Tilly Post-Bos               Secretaris

Henk den Boer                       penningmeester

Harry Groenenwegen            bestuurslid

Hans Wijnveldt                       bestuurslid (NIG Den Haag)  

Werkgroep     

Margreet van der Poll

Gert Wols

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur:           nee

Ontvangst vacatiegeld bestuur:         nee     

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Op 15 januari 2018 is de Stichting Joods Westland opgericht, RSIN nummer 858407681 en inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 70649324.De Stichting Joods Westland heeft vanaf juni 2020 de culturele ANBI status.DoelstellingDe stichting stelt zich ten doel het in stand houden van...

Lees verder