Jaarverslag 2021

Op 15 januari 2018 is de Stichting Joods Westland opgericht, RSIN nummer 858407681 en inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 70649324.
De Stichting Joods Westland heeft vanaf juni 2020 de culturele ANBI status.
Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van de Joodse begraafplaats te Naaldwijk, gemeente Westland, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt , daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
• Conservering en restauratie van grafstenen
• Documentatie en beschrijving van grafstenen.

Druk op de Download knop om het Jaarverslag 2021 verder te lezen

Geef een reactie