Steen Joods Westland

De Joodse begraafplaats in Naaldwijk

Veel mensen (ook Westlanders) weten niet dat één van de circa 200 Joodse begraafplaatsen in Nederland aan de Opstalweg in Naaldwijk ligt. Wie er langs loopt of rijdt ziet het nauwelijks, alleen het hekwerk is zichtbaar. Veel platte graven zijn overwoekerd, zien er slecht onderhouden uit en op de zerken zijn de Hebreeuwse letters nauwelijks zichtbaar.

Al met al reden om daar iets aan te doen. De begraafplaats is een bijzonder stukje erfgoed, dat niet verloren mag gaan. Samen met de voormalige synagoge aan het Heilige Geesthofje houdt deze unieke begraafplaats de herinnering aan de ooit bloeiende Joodse gemeente in het Westland levend.

De begraafplaats bestaat al ruim twee eeuwen (1794). Hoeveel Joden hier precies begraven liggen is moeilijk te zeggen, maar wel dat er nu nog 32 zerken op de begraafplaats staan en naar schatting 5 onder het oppervlakte verdwenen stenen. Bekend is dat slager Salomon Vollenhoven uit Wateringen hier in 1798 als eerste werd begraven.

Ook heeft onderzoek door specialisten uitgewezen dat de begraafplaats een grote ecologische waarde heeft. Een waarde die door een goed beheer nog verder versterkt kan worden.

De Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) Den Haag is eigenaar van de Joodse begraafplaats.

Stichting Joods Westland stelt zich ten doel dit speciale stukje Westlands cultureel erfgoed op te knappen en te behouden voor de toekomst.

Kijk op www.stenenarchief.nl  voor een foto-overzicht van de grafstenen en de teksten erop.